ปัญหาของ Paper-based Organisation

ปัญหาขององค์กรที่มีกระบวนการทำงานด้วยกระดาษเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งกระดาษรวมถึงอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ เช่น word, excel โดยการทำงานผ่าน share folder และ email โดยไม่มีระบบในการบริหารจัดการอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์

ปัญหาของ Paper-based Organisation

 • หาเอกสารไม่เจอะ!!!
 • ไฟล์และเอกสารฉบับล่าสุดอยู่ไหน?
 • Email มีไฟล์แนบเต็มไปหมดเลย ไฟล์ไหนละ?
 • ตอนประชุม ทำไม่ไฟล์ที่แต่ละคนเอามาใช้มันคนละ Version?
 • ฝ่ายผลิตหยิบไฟล์ผิด Version ไปทำงาน ทำให้งานเสียหายทั้ง lot !!!
 • เดินส่งและเวียนเอกสารทั้งวัน!!!
 • ไฟล์งานหายไปพร้อมกับพนักงานที่ลาออก!!!
 • ไฟล์นี้ใช่ Version ล่าสุดไหม!!! ถามใครดี? แก้ไขมากี่ Version แล้ว?
 • กระดาษท่วมโต๊ะ!!!
 • เขียนใหม่เร็วกว่าหาไฟล์ Version ล่าสุดมาแก้ไข!!!
 • อยากเห็นไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ทั้งหมดจะทำยังไง?
 • หมดเวลาไปครึ่งวันเพื่อหาเอกสารแค่ชุดเดียว!!!
 • เอกสารสำคัญหาย เกิดความสูญเสียทางธุรกิจ หาผู้รับผิดชอบก็ไม่ได้?
 • จะแชร์ไฟล์กันทำงานอย่างไรให้ทำงานได้ง่ายและปลอดภัย?
 • ไฟล์สำคัญเสียหายหมดเลย!!!
 • แย่แล้วเผลอ save ไฟล์ ดันลืมทำ Version ก่อน save!!!
 • ไม่สามารถค้นหาไฟล์เอกสารได้ง่ายเหมือนค้นหาใน Google?
 • องค์กรเราสร้างองค์ความรู้ในเอกสารไว้มากมายแต่ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เลย?
 • ไม่สามารถควบคุมและตรวจสอบการเข้าถึงไฟล์เอกสารสำคัญได้เลย?
 • มีคนแอบ copy file สำคัญออกไปหมดเลย!!!

B Circle ให้บริการให้คำปรึกษาและวางระบบ Document and Content Management System ช่วยเปลี่ยนกระบวนการทำงานของท่านสู่ดิจิตอลทั้งกระบวนการ (Paperless)