ขอมาตรฐาน ISO/IEC 29110

หลังจากที่ B Circle ได้เตรียมตัวและปรับปรุงกระบวนการทำงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ผู้ตรวจสอบ (Auditor) อจ. ปัญญพัชร์ พู่ประเสริฐศักดิ์ จาก บริษัท TÜV NORD Thailand Ltd. ได้เข้ามาตรวจประเมินที่บริษัท

เราได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบที่เป็นประโยชน์ในการที่เราจะพัฒนากระบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

เราได้รู้ว่ากระบวนการทำงานที่เราทำอยู่นั้นสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO/IEC 29110 แต่เราเรียกชื่อหรือนิยามเอกสารและขั้นตอนที่ต่างจากมาตรฐาน

ตั้งแต่บริษัทเริ่มเข้าโครงการเมื่อเดือนสิงหาคม บริษัทได้นำมาตรฐาน ISO/IEC 29110 มาเป็นมาตรฐานในการบริหารงานโครงการให้กับลูกค้าอย่างจริงจังในทุกโครงการ

ผู้ตรวจสอบบอกว่าจะผ่านมาตรฐาน ISO/IEC 29110 Version ใหม่ ต้องได้คะแนนประเมิน 90 ขึ้นไปถึงผ่าน Version เก่าได้ 65 ขึ้นไปผ่าน ทีมงานเราตกใจพอควร ในชีวิตยังไม่เคยสอบได้เกิน 90 เต็ม 100 เลย

สำหรับผลการประเมินอย่างไม่เป็นทางการผู้ตรวจสอบบอกว่าเราผ่าน อย่างไรก็ตามเราต้องรอผลการตรวจอย่างเป็นทางการในต้นปี 2562

เราตั้งใจที่จะพัฒนามาตรฐานการทำงานตามมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับคุณภาพซอฟต์แวร์และบริการของเราให้สูงขึ้น เพื่อส่งมอบผลงานที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา

 

น็อต ณัฐพล

Solutions Consult / Founder