ติดตั้ง Alfresco 6.1 บน Windows 10 ผ่าน Docker Compose

บทความนี้จะแนะนำขั้นตอนการติดตั้ง Alfresco 6.1 ผ่าน Docker compose โดยมี 5 ขั้นตอน ดังนี้

  1. ติดตั้ง Docker for Windows
  2. ติดตั้ง Docker Compose
  3. สร้างไฟล์ docker-compose.yaml
  4. เปิด Terminal โดย cd เข้าไปในโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ docker-compose.yaml 
  5. รันคำสั่ง docker-compose up รอให้ Server startup แล้วเข้าโปรแกรมผ่าน URL ดังนี้

Beer Somnuk