9 เหตุผลที่ต้องเลือก Implement Alfresco กับ B Circle

  1. มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบด้วย Alfresco มากกว่า 40 โครงการ รวมถึงระบบขนาดใหญ่ให้กับบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการ
  2. เป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้รับเกียรติให้เข้าเป็นสมาชิก Alfresco Community Professional Services Network
  3. เป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ส่ง Developer ร่วมงานประชุมนักพัฒนาประจำปี Alfresco Developer Conference ในปี 2018 ที่ Lisbon Portugal และปี 2019 Edinburgh Scotland
  4. บริการ Professional Services ประกอบด้วย consult, implement, develop, maintenance, integration, migrate, upgrade and customization
  5. Solutions ของเราพัฒนาเป็น Module หรือ Extension ตามมาตรฐาน Alfresco Developer Framework ทำให้สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์กับ Alfresco Community Edition และ Alfresco Content Services (Enterprise Edition)
  6. ลูกค้าสามารถเลือกได้ทั้ง Community Edition หรือ Enterprise Edition ตามความเหมาะสมในการนำไปใช้งาน
  7. ลูกค้าสามารถเลือกที่จะ Deploy ระบบ Alfresco ได้ทั้ง on-Premise และ Cloud เช่น Amazon, Azure และ INET เป็นต้น
  8. เราให้บริการโดยทีมที่ปรึกษาที่มีความรู้และประสบการณ์ด้าน Enterprise Content Management
  9. เราได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 Project Management and Software Implementation Processes จาก TUV NORD (Thailand) Ltd.

Why Alfresco by B Circle

“Most Experienced, Most Skilled Alfresco Consulting and Developing Company in Thailand”