Our Team

Consultant Team

ทีมที่ปรึกษามีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน Content-centric Solutions มีประสบการณ์ให้คำปรึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ ทดสอบ และบริหารจัดการโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนส่งมอบ Solutions ที่สมบูรณ์ให้กับลูกค้า

Software Developer Team

ทีมนักพัฒนาของเรามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการพัฒนา Solutions โดยเลือกใช้ Technology ล่าสุดที่คัดสรรมาแล้วเป็นอย่างดี 

Solutions Support

ทีม Solutions Support มีความรู้ความเข้าใจใน Solutions ของเราเป็นอย่างดี พร้อมให้บริการให้คำปรึกษา แนะนำการใช้งาน การตั้งค่า การแก้ไขปัญหาทางเทคนิค ด้วยมาตรฐานงานบริการของเรา (Services Level Agreement: SLA)

  • เราทำงานด้วย Passion ที่จะสร้างและส่งมอบ Solution ที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าเสมอ
  • เราเป็นบริษัทที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน เชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งใน Solution ของเรา
  • เราให้ความสำคัญกับความสุขในการทำงานของพนักงาน เราเชื่อว่าพนักงานที่มีความสุขจะสามารถสร้างและส่งมอบผลงานที่ยอดเยี่ยม
  • Flexible Working Hours จัดเวลาทำงานให้เหมาะสมกับ Life Style ของคุณเอง
  • เราเป็นทำงานกับแบบพี่ดูแลน้อง เป็นเพื่อนกัน ปรึกษาขอคำแนะนำได้ตลอดเวลา
  • เราเป็นองค์กรที่ Lean Flat และ Flexible
  • เราทำงานกันเป็นทีมเพื่อให้งานออกมาดีส่งมอบให้ลูกค้าประทับใจ