Alfresco DevCon 2019

เป็นการประชุมนักพัฒนาระดับนานาชาติที่ทุ่มเทให้กับ Alfresco Technology ที่ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนนักพัฒนา ลูกค้า และคู่ค้า DevCon จะช่วยเพิ่มความรู้ด้านเทคนิค เชื่อมโยงเครือข่ายนักพัฒนา Alfresco จากทั่วโลกให้เกิดความร่วมมืออันดีต่อกัน งานดังกล่าวจะจัดขึ้นในว้นที่ 29-31มกราคม 2562 ที่ Edinburgh Scotland Alfresco DevCon Official Site https://devcon.alfresco.com/ ทีมงานจาก B Circle เข้าร่วมงาน Alfresco DevCon 2019 เพื่อเรียนรู้ และแชร์ความรู้กับชุมชนนักพัฒนา Alfresco จากทั่วโลก เหมือนปี 2018 ทำให้เราได้เรียนรู้ Alfresco Technology ล่าสุดเพื่อนำมาพัฒนา Alfreco Solutions ที่ดีที่สุด น็อต ณัฐพล Solutions Consult / Founder

Alfresco on Amazon Web Service

Amazon Web Service (AWS) คือ ผู้บริการ cloud computing platforms อันดับหนึ่งของโลก ส่วน Alfresco เป็น Commercial Open Source Enterprise Content Management อันดับหนึ่งของโลก B Circle ได้รับโจทย์จากลูกค้าว่าต้องการให้เรานำ Alfresco DCMS Solutions ของเราที่พัฒนาบน Alfresco Community Edition ให้ทำงานบน AWS ได้อย่างสมบูรณ์ โดยต้องทำงานร่วมกับ Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ได้ โจทย์นี้ยังไม่ท้าทายมากนักเพราะเราได้พัฒนา Amazon S3 Conector ขึ้นมาใช้งานและทดสอบใช้งานกับ ECM ภายในองค์กรตั้งแต่ปี 2016 และมีลูกค้าใช้งาน Alfresco DCMS ของเราบน Amazon S3 อยู่แล้ว […]

ขอมาตรฐาน ISO/IEC 29110

หลังจากที่ B Circle ได้เตรียมตัวและปรับปรุงกระบวนการทำงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ผู้ตรวจสอบ (Auditor) อจ. ปัญญพัชร์ พู่ประเสริฐศักดิ์ จาก บริษัท TÜV NORD Thailand Ltd. ได้เข้ามาตรวจประเมินที่บริษัท เราได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบที่เป็นประโยชน์ในการที่เราจะพัฒนากระบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น เราได้รู้ว่ากระบวนการทำงานที่เราทำอยู่นั้นสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO/IEC 29110 แต่เราเรียกชื่อหรือนิยามเอกสารและขั้นตอนที่ต่างจากมาตรฐาน ตั้งแต่บริษัทเริ่มเข้าโครงการเมื่อเดือนสิงหาคม บริษัทได้นำมาตรฐาน ISO/IEC 29110 มาเป็นมาตรฐานในการบริหารงานโครงการให้กับลูกค้าอย่างจริงจังในทุกโครงการ ผู้ตรวจสอบบอกว่าจะผ่านมาตรฐาน ISO/IEC 29110 Version ใหม่ ต้องได้คะแนนประเมิน 90 ขึ้นไปถึงผ่าน Version เก่าได้ 65 ขึ้นไปผ่าน ทีมงานเราตกใจพอควร ในชีวิตยังไม่เคยสอบได้เกิน 90 เต็ม 100 เลย สำหรับผลการประเมินอย่างไม่เป็นทางการผู้ตรวจสอบบอกว่าเราผ่าน อย่างไรก็ตามเราต้องรอผลการตรวจอย่างเป็นทางการในต้นปี 2562 เราตั้งใจที่จะพัฒนามาตรฐานการทำงานตามมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับคุณภาพซอฟต์แวร์และบริการของเราให้สูงขึ้น เพื่อส่งมอบผลงานที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา […]

ปัญหาของ Paper-based Organisation

ปัญหาขององค์กรที่มีกระบวนการทำงานด้วยกระดาษเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งกระดาษรวมถึงอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ เช่น word, excel โดยการทำงานผ่าน share folder และ email โดยไม่มีระบบในการบริหารจัดการอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ ปัญหาของ Paper-based Organisation หาเอกสารไม่เจอะ!!! ไฟล์และเอกสารฉบับล่าสุดอยู่ไหน? Email มีไฟล์แนบเต็มไปหมดเลย ไฟล์ไหนละ? ตอนประชุม ทำไม่ไฟล์ที่แต่ละคนเอามาใช้มันคนละ Version? ฝ่ายผลิตหยิบไฟล์ผิด Version ไปทำงาน ทำให้งานเสียหายทั้ง lot !!! เดินส่งและเวียนเอกสารทั้งวัน!!! ไฟล์งานหายไปพร้อมกับพนักงานที่ลาออก!!! ไฟล์นี้ใช่ Version ล่าสุดไหม!!! ถามใครดี? แก้ไขมากี่ Version แล้ว? กระดาษท่วมโต๊ะ!!! เขียนใหม่เร็วกว่าหาไฟล์ Version ล่าสุดมาแก้ไข!!! อยากเห็นไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ทั้งหมดจะทำยังไง? หมดเวลาไปครึ่งวันเพื่อหาเอกสารแค่ชุดเดียว!!! เอกสารสำคัญหาย เกิดความสูญเสียทางธุรกิจ หาผู้รับผิดชอบก็ไม่ได้? จะแชร์ไฟล์กันทำงานอย่างไรให้ทำงานได้ง่ายและปลอดภัย? ไฟล์สำคัญเสียหายหมดเลย!!! แย่แล้วเผลอ save ไฟล์ ดันลืมทำ Version ก่อน save!!! ไม่สามารถค้นหาไฟล์เอกสารได้ง่ายเหมือนค้นหาใน […]

Electronic Records Management (ERM)? คืออะไร

ก่อนจะเข้าใจ ERM เราต้องเข้าใจก่อนว่า RM หรือ Record Management คืออะไร? RM คือ การจัดการอันมีประสิทธิภาพและเป็นระบบเพื่อควบคุมการสร้าง การรับ การเก็บรักษา การนำไปใช้งาน ของ Record รวมถึงกระบวนการ Capture และ รักษา หลักฐาน และ ข้อมูล เกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจและธุรกรรม (Transactions) แล้วบันทึก (Record) คืออะไร? Record คือข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้น ข้อมูลที่ได้รับและถูกรักษาไว้เป็นหลักฐาน และข้อมูลขององค์กรหรือบุคคลที่ต้องดำเนินการและมีความรับผิดชอบตามกฎหมาย ปัจจุบันข้อมูลสำคัญขององค์กรนั้นอยู่ในรูปแบบไฟล์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นเราจึงเรียกว่า Electronic Records Management ผมขอสรุปสั้นๆ จำง่ายว่า  ERM คือ การบริการจัดการควบคุมเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ พอเริ่มเข้าใจนิยามแล้วเราคงสงสัยต่อว่า เอกสารอิเล็กทรอนิกส์อะไรถือว่าเป็น Record ที่มีความสำคัญที่องค์กรต้องบริการจัดการอย่างเป็นระบบ และ Record ต่างจาก Document อย่างไร คำตอบ คือ […]

Members of Alfresco Community Professional Services Network

B Circle เป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองจาก Order of the Bee เมื่อปี 2016 ว่าเป็น System Integrator ในประเทศไทย ที่สามารถให้บริการ implement a project based on Alfresco Community Edition ได้ Order of the Bee คือ องค์กรที่ประกอบด้วยสมาชิกที่ช่วยกันพัฒนาสร้างสรรค์ Alfresco Ecosystem อิสระจาก Alfresco Software, Inc. We are an organization of Alfresco community members working to grow the Alfresco ecosystem independent of Alfresco Software, Inc. We are all […]

Alfresco DevCon 2018 Day 1 Platform and ADF

Alfresco จัดงานสัมมนาของนักพัฒนา Alfresco Developer Conference 2018 ที่ Lisbon, Portugal เมื่อวันที่ 17 – 18 มกราคม 2561 มีนักพัฒนาและ Partner จากทั่วโลกมาร่วมงาน มี Technical Session มากกว่า 60 หัวข้อตลอด 2 วัน บี เซอร์เคิล จากประเทศไทย ได้ส่งตัวแทน 2 ท่าน เข้าร่วมงานเพื่อ Update Technology ทิศทางการพัฒนา และ Road Map ของ Alfresco พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ Alfresco Developer Community จากทั่วโลก Day 0 คือ วันก่อนเร่ิมงาน 1 วัน เป็นการจัดอบรม Alfresco Content Services (ACS) และ […]

Joget Workflow v6 Exclusive Preview

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 B Circle ร่วมกับ Precise Digital Economy จัดงานสัมมนา Joget Workflow v6 Exclusive Preview โดยได้เชิญ Joget Team จาก Malaysia มา Preview Joget Workflow v6 กันแบบสดๆ และการทำ Live Demo ในการสร้าง Workflow ระบบจองห้องประประชุมภายในเวลาแค่ 20 นาที โดยไม่ต้องมีการเขียน Code เลยซักบรรทัด ทำเสร็จพร้อมใช้งานได้ทั้งบน Web และ Mobile ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่สละเวลาทั้งวันมาร่วม Joget Workflow v6 Exclusive Preview Joget Workflow v6 นั้นมีการพัฒนาการเพิ่มเติมเป็นอย่างมากจาก v5 เช่น USER EXPERIENCE Enhanced […]

Alfresco DevCon 2018 in Lisbon

วันที่ 16 – 18 มกราคม 2561 บี เซอร์เคิล เดินทางไปร่วมงาน Alfresco DevCon 2018 ที่ Lisbon, Portugal เราได้เข้าร่วม training on Content Services and Process Services and the certification training และฟังสัมมนาเจาะลึกถึงทิศทางการพัฒนา Alfresco และเทคโนโลยี่ใหม่ล่าสุดของ Alfresco (Alfresco digital business platform roadmap and emerging technologies) เราได้จะได้พบกับ Alfresco Developer Cummunity ที่มาจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแชร์ประสบการณ์ในการพัฒนา Alfresco มี Speaker 60 ท่าน แบ่งการสัมมนาเป็น 60 Sessions โดยมี Speaker จาก Alfresco, […]

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ Digital Signature คืออะไร

Digital Signature เป็นลายเซ็นที่อยู่ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยเพื่อให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย Signer Authentication เป็นความสามารถในการพิสูจน์ว่าใครเป็นคนเซ็นเอกสาร ตัวลายเซ็นจะสามารถใช้ในการเชื่อมโยงไปยังบุคคลที่เซ็นเอกสารได้ Data Integrity เป็นความสามารถในการตรวจสอบ หรือพิสูจน์ได้ว่ามีการแก้ไขเอกสารหลังจากที่ได้มีการเซ็นไปแล้วหรือไม่ Non-repudiation การไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ เนื่องจากลายเซ็นที่สร้างขึ้นมีเอกลักษณ์ สามารถพิสูจน์ในชั้นศาลได้ว่าใครเป็นผู้เซ็นเอกสาร ทำไมเราต้องใช้ Digital Signature การที่เรารับไฟล์จากบุคคลหนึ่งๆ จะเป็นคู่ค้าหรือลูกค้าก็ตาม เราจะสามารถมั่นใจได้อย่างไรว่าไฟล์ที่เราได้รับไม่ได้ถูกปลอมแปลง หรือถูกแก้ไขให้บิดเบือนไปในระหว่างทางที่ส่งมาถึงเรา และจะมันใจได้อย่างไรว่าไฟล์ที่ส่งมาได้มาจากคู่ค้าหรือลูกค้าของเราจริงๆ “พรบ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดว่าการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ต้องใช้ Digital Signature”   Digital Certificate คืออะไร Digital Certificate ในการเข้ารหัสและลายมือชื่อในการทำธุรกรรม ทำให้สามารถรักษาความลับและความถูกต้องของข้อมูลได้ โดยสร้างความเชื่อถือมากขึ้นด้วยใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งออกโดยองค์กรกลางที่น่าเชื่อถือ เรียกว่า องค์กรรับรองความถูกต้อง (CA หรือ Certificate Authority คือผู้ประกอบกิจการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เป็นที่เชื่อถือได้ ซึ่งเปรียบเสมือนบัตรประจำตัวที่ใช้ในการระบุตัวบุคคล CA ให้บริการเทคโนโลยีการเข้ารหัสโดยอาศัยเทคโนโลยีที่เรียกว่า เทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะ (Public Key Infrastructure […]

1 2