Alfresco ได้รับการประเมินให้เป็น “ผู้นำ” ของ ECM

Alfresco ได้รับการประเมินให้เป็น “ผู้นำ” ใน Enterprise Content Managment: ECM โดยนักวิเคราะห์เทคโนโลยีชั้นนำจาก Forrester, Ovum และ Aragon Forrester Wave™ ‘Leader’ We’re delighted that we have been recognized by Forrester Research, Inc. as a ‘Leader’ in The Forrester Wave™ ECM Content Platforms, Q3 2019 evaluation of 14 Enterprise Content Platform vendors. Download the report to learn more. Decision Matrix ‘Leader’ […]

Alfresco Content Services ยุคใหม่ของ ECM

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงใน Alfresco Version 6 และเป็นยุคใหม่ของ Enteprise Content Management 1. Alfresco ECM เปลี่ยนชื่อเรียกเป็น Alfresco Content Services (ACS) และมี 2 Edition คือ Community Edition และ Enterprise Edition 2. Version ปัจจุบันของ Community Edition คือ 201901 GA และ Enterprise คือ 6.1 (B Circle ให้บริการทั้ง 2 Edition) 3. Alfresco Community จะเน้นการ Deploy แบบ Container “deployed via docker-compose or Kubernetes contains” […]

ประโยชน์ของการสแกนเอกสารเป็นดิจิตอลไฟล์

การจัดการเอกสาร (Document Management) มีส่วนสำคัญในการเพิ่มประสิทธิผล (Productive) และลดต้นทุนของบริษัท ผลการสำรวจเมื่อปี 2012 แสดงให้เห็นว่าการทำงานของพนักงานสูญเสียประสิทธิภาพ 21.3% เนื่องจากการทำงานที่ใช้งานกระดาษ (paper-based) เป็นความท้าทายที่ธุรกิจต้องจัดการ “ในประเทศไทยจะสูญเสียประสิทธิภาพขนาดไหน ไปที่ไหนก็เห็นเอกสารกองเต็มสำนักงานไปหมด โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ” การเปลี่ยนเอกสารกระดาษเป็นดิจิตอลไฟล์ด้วยการสแกนเอกสารสามารถช่วยจัดการเอกสารในสำนักงาน เราสามารถดูและใช้เอกสารที่เป็นดิจิตอลไฟล์แทนการปริ้นหรือถ่ายสำเนาเอกสาร เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในสำนักงาน ประโยชน์ของการสแกนเอกสารเป็นดิจิตอลไฟล์ 1. ประหยัดพื้นที่สำนักงานและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี การจัดเก็บเอกสารกระดาษคุณต้องมีตู้เอกสาร มีพื้นที่ในการจัดวางตู้เอกสาร การสแกนเอกสารจะช่วยให้สำนักงานลดพื้นที่ในการจัดวางตู้และการจัดเก็บเอกสาร เพิ่มความสุขให้กับพนักงานเพราะการทำงานในสำนักงานที่เต็มไปด้วยตู้และกองเอกสาร ทำให้พนักงานรู้สึกเหมือนถูกฝังอยู่ในกองกระดาษ และยังมีปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดจากกองเอกสารอีกด้วย 2. ประหยัดเวลา พนักงานประหยัดเวลาเป็นชั่วโมงในการหาเอกสาร การปริ้นเอกสาร การเดินไปส่งเอกสาร จากงานวิจัยพบว่าพนักงานใช้เวลาถึง 50% ในการค้นหาเอกสารกระดาษ พนักงานสามารถค้นหาเอกสารที่เป็นดิจิตอลภายในเวลา 1 – 2 นาที ทำให้สามารถเอาเวลาไปทำงานอื่นที่สร้างรายได้ช่วยทำให้บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น 3. การจัดเก็บและอัพเดตจากส่วนกลาง ไฟล์เอกสารดิจิตอลทั้งหมดถูกจัดเก็บไว้ที่เดียวทุกคนสามารถเข้าถึงได้ พนักงานทุกคนรู้ว่าจะหาเอกสารและข้อมูลได้จากที่ไหน การอัพเดตเอกสารและข้อมูลสามารถทำได้ง่าย รวดเร็ว และตรวจสอบติดตามการเปลี่ยนแปลงของเอกสารได้ 4. แบ่งปันได้ง่าย ไฟล์เอกสารดิจิตอลช่วยให้ทีมงานและพนักงานแบ่งปันข้อมูลและบันทึกทางธุรกิจที่สำคัญได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และช่วยเพิ่มความร่วมมือภายในองค์กร และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายโอนเอกสารและแชร์เอกสารระหว่างลูกค้าและบุคคลภายนอก 5. […]

แนะนำ Joget Workflow

กระบวนการธุรกิจแบบดั้งเดิมเต็มไปด้วยการทำงานด้วยมือ (Manual Business Process) มีความผิดพลาดสูง ขาดประสิทธิ์ภาพ เต็มไปด้วยงานเอกสารที่ไม่จำเป็นจำนวนมาก ทำให้ค่าใช้จ่ายสูง และปรับเปลี่ยนได้ช้าไม่ทันกับความต้องการของตลาด อีกด้านหนึ่งการพัฒนา Enterprise Application แบบดั้งเดิมเพื่อมาปรับปรุง Business Process ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนา การเขียนโค้ดใช้เวลามาก เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงยาก มีค่าใช้จ่ายในการดูแลสูง Joget Workflow เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ Business Users และ IT Professionals สามารถพัฒนา Digital Workflow และ Enterprise Web Application ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมใช้งานทันทีบน Web และ Mobile แก้ไขปรับปรุงง่ายรวดเร็ว ช่วยลดต้นทุนการพัฒนาและช่วยปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิ์ภาพ Joget Workflow มีเครื่องมือประกอบด้วย 1. Process Builder คือเครื่องมือในการสร้าง Business Processes ที่สามารถทำผ่านหน้า Web Browser สามารถลากวาง (Drag […]

สร้างแอพจองห้องประชุมใน 30 นาทีด้วย Joget

ด้วยความสามารถของ Joget Workflow V6 เราสามารถสร้างแอพได้ภายใน 30 นาที โดยการลากวางและตั้งค่า โดยไม่ต้องเขียนโค้ด VDO สาธิตการสร้างแอพจองห้องประชุมใน 30 นาที

9 เหตุผลที่ต้องเลือก Implement Alfresco กับ B Circle

มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบด้วย Alfresco มากกว่า 40 โครงการ รวมถึงระบบขนาดใหญ่ให้กับบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการ เป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้รับเกียรติให้เข้าเป็นสมาชิก Alfresco Community Professional Services Network เป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ส่ง Developer ร่วมงานประชุมนักพัฒนาประจำปี Alfresco Developer Conference ในปี 2018 ที่ Lisbon Portugal และปี 2019 Edinburgh Scotland บริการ Professional Services ประกอบด้วย consult, implement, develop, maintenance, integration, migrate, upgrade and customization Solutions ของเราพัฒนาเป็น Module หรือ Extension ตามมาตรฐาน Alfresco Developer Framework ทำให้สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์กับ Alfresco Community Edition และ […]

Top 3 Paperless Solutions

3 โซลูชั่นที่ช่วยสร้างองค์กรไร้กระดาษ (Paperless Organization) เปลี่ยนกระบวนการทำงานสู่ดิจิตอลทั้งกระบวนการ การสแกนเอกสาร (Document Scanning) ช่วยลดการทำสำเนาและทำงานบนกระดาษ เปลี่ยนการทำงานจากกระดาษเป็นการใช้ Digital File ระบบบริหารจัดการเอกสาร (Document Management) ช่วยในการจัดการ จัดเก็บ ควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง รักษาความปลอดภัย และการทำงานร่วมกัน ระบบ E-form และ Workflow Automation กำจัดกระดาษที่ต้นทางโดยการเปลี่ยนจาก Paper Forms เป็น Electronic Forms และปรับปรุงกระบวนทางธุรกิจให้รวดเร็วและคล่องตัว การเปลี่ยนกระบวนการทำงานจากการใช้กระดาษในทุกขั้นตอนให้กลายเป็นองค์กรไร้กระดาษที่กระบวนการทำงานเป็น Digital ทั้งกระบวนการ เป็นการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในระยะเวลาอันสั้นและไม่ใช่แค่การซื้อ Software องค์กรสามารถเริ่มจากการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการเอกสารและกระบวนการทำงาน เพื่อหาวิธีการในการลดและกำจัดกระดาษออกจากกระบวนการทำงาน องค์กรสามารถเริ่มที่พื้นฐานก่อน คือ การจัดเก็บและบริหารจัดการเอกสาร การถ่ายสำเนา การจัดเก็บ และการแจกจ่ายเอกสาร โดยนำระบบสแกนเอกสารและระบบบริหารจัดการเอกสารเข้ามาช่วยในการลดกระดาษ เป็นต้น ขั้นตอนต่อไปองค์กรทำการวิเคราะห์กระบวนการทำงานว่ากระบวนการใดที่ใช้กระดาษในการทำงานมากสร้างความยุ่งยากและปัญหาให้กับพนักงานมากที่สุด เช่น เจ้าหนี้การค้า (accounts payable) ระบบเอกสารงานคุณภาพ (ISO) […]

Alfresco DevCon 2019

เป็นการประชุมนักพัฒนาระดับนานาชาติที่ทุ่มเทให้กับ Alfresco Technology ที่ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนนักพัฒนา ลูกค้า และคู่ค้า DevCon จะช่วยเพิ่มความรู้ด้านเทคนิค เชื่อมโยงเครือข่ายนักพัฒนา Alfresco จากทั่วโลกให้เกิดความร่วมมืออันดีต่อกัน งานดังกล่าวจะจัดขึ้นในว้นที่ 29-31มกราคม 2562 ที่ Edinburgh Scotland Alfresco DevCon Official Site https://devcon.alfresco.com/ ทีมงานจาก B Circle เข้าร่วมงาน Alfresco DevCon 2019 เพื่อเรียนรู้ และแชร์ความรู้กับชุมชนนักพัฒนา Alfresco จากทั่วโลก เหมือนปี 2018 ทำให้เราได้เรียนรู้ Alfresco Technology ล่าสุดเพื่อนำมาพัฒนา Alfreco Solutions ที่ดีที่สุด น็อต ณัฐพล Solutions Consult / Founder

Alfresco on Amazon Web Service

Amazon Web Service (AWS) คือ ผู้บริการ cloud computing platforms อันดับหนึ่งของโลก ส่วน Alfresco เป็น Commercial Open Source Enterprise Content Management อันดับหนึ่งของโลก B Circle ได้รับโจทย์จากลูกค้าว่าต้องการให้เรานำ Alfresco DCMS Solutions ของเราที่พัฒนาบน Alfresco Community Edition ให้ทำงานบน AWS ได้อย่างสมบูรณ์ โดยต้องทำงานร่วมกับ Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ได้ โจทย์นี้ยังไม่ท้าทายมากนักเพราะเราได้พัฒนา Amazon S3 Conector ขึ้นมาใช้งานและทดสอบใช้งานกับ ECM ภายในองค์กรตั้งแต่ปี 2016 และมีลูกค้าใช้งาน Alfresco DCMS ของเราบน Amazon S3 อยู่แล้ว […]

ขอมาตรฐาน ISO/IEC 29110

หลังจากที่ B Circle ได้เตรียมตัวและปรับปรุงกระบวนการทำงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ผู้ตรวจสอบ (Auditor) อจ. ปัญญพัชร์ พู่ประเสริฐศักดิ์ จาก บริษัท TÜV NORD Thailand Ltd. ได้เข้ามาตรวจประเมินที่บริษัท เราได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบที่เป็นประโยชน์ในการที่เราจะพัฒนากระบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น เราได้รู้ว่ากระบวนการทำงานที่เราทำอยู่นั้นสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO/IEC 29110 แต่เราเรียกชื่อหรือนิยามเอกสารและขั้นตอนที่ต่างจากมาตรฐาน ตั้งแต่บริษัทเริ่มเข้าโครงการเมื่อเดือนสิงหาคม บริษัทได้นำมาตรฐาน ISO/IEC 29110 มาเป็นมาตรฐานในการบริหารงานโครงการให้กับลูกค้าอย่างจริงจังในทุกโครงการ ผู้ตรวจสอบบอกว่าจะผ่านมาตรฐาน ISO/IEC 29110 Version ใหม่ ต้องได้คะแนนประเมิน 90 ขึ้นไปถึงผ่าน Version เก่าได้ 65 ขึ้นไปผ่าน ทีมงานเราตกใจพอควร ในชีวิตยังไม่เคยสอบได้เกิน 90 เต็ม 100 เลย สำหรับผลการประเมินอย่างไม่เป็นทางการผู้ตรวจสอบบอกว่าเราผ่าน อย่างไรก็ตามเราต้องรอผลการตรวจอย่างเป็นทางการในต้นปี 2562 เราตั้งใจที่จะพัฒนามาตรฐานการทำงานตามมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับคุณภาพซอฟต์แวร์และบริการของเราให้สูงขึ้น เพื่อส่งมอบผลงานที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา […]

1 2