สร้างแอพจองห้องประชุมใน 30 นาทีด้วย Joget

ด้วยความสามารถของ Joget Workflow V6 เราสามารถสร้างแอพได้ภายใน 30 นาที โดยการลากวางและตั้งค่า โดยไม่ต้องเขียนโค้ด VDO สาธิตการสร้างแอพจองห้องประชุมใน 30 นาที

9 เหตุผลที่ต้องเลือก Implement Alfresco กับ B Circle

มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบด้วย Alfresco มากกว่า 40 โครงการ รวมถึงระบบขนาดใหญ่ให้กับบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการ เป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้รับเกียรติให้เข้าเป็นสมาชิก Alfresco Community Professional Services Network เป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ส่ง Developer ร่วมงานประชุมนักพัฒนาประจำปี Alfresco Developer Conference ในปี 2018 ที่ Lisbon Portugal และปี 2019 Edinburgh Scotland บริการ Professional Services ประกอบด้วย consult, implement, develop, maintenance, integration, migrate, upgrade and customization Solutions ของเราพัฒนาเป็น Module หรือ Extension ตามมาตรฐาน Alfresco Developer Framework ทำให้สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์กับ Alfresco Community Edition และ […]

Top 3 Paperless Solutions

3 โซลูชั่นที่ช่วยสร้างองค์กรไร้กระดาษ (Paperless Organization) เปลี่ยนกระบวนการทำงานสู่ดิจิตอลทั้งกระบวนการ การสแกนเอกสาร (Document Scanning) ช่วยลดการทำสำเนาและทำงานบนกระดาษ เปลี่ยนการทำงานจากกระดาษเป็นการใช้ Digital File ระบบบริหารจัดการเอกสาร (Document Management) ช่วยในการจัดการ จัดเก็บ ควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง รักษาความปลอดภัย และการทำงานร่วมกัน ระบบ E-form และ Workflow Automation กำจัดกระดาษที่ต้นทางโดยการเปลี่ยนจาก Paper Forms เป็น Electronic Forms และปรับปรุงกระบวนทางธุรกิจให้รวดเร็วและคล่องตัว การเปลี่ยนกระบวนการทำงานจากการใช้กระดาษในทุกขั้นตอนให้กลายเป็นองค์กรไร้กระดาษที่กระบวนการทำงานเป็น Digital ทั้งกระบวนการ เป็นการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในระยะเวลาอันสั้นและไม่ใช่แค่การซื้อ Software องค์กรสามารถเริ่มจากการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการเอกสารและกระบวนการทำงาน เพื่อหาวิธีการในการลดและกำจัดกระดาษออกจากกระบวนการทำงาน องค์กรสามารถเริ่มที่พื้นฐานก่อน คือ การจัดเก็บและบริหารจัดการเอกสาร การถ่ายสำเนา การจัดเก็บ และการแจกจ่ายเอกสาร โดยนำระบบสแกนเอกสารและระบบบริหารจัดการเอกสารเข้ามาช่วยในการลดกระดาษ เป็นต้น ขั้นตอนต่อไปองค์กรทำการวิเคราะห์กระบวนการทำงานว่ากระบวนการใดที่ใช้กระดาษในการทำงานมากสร้างความยุ่งยากและปัญหาให้กับพนักงานมากที่สุด เช่น เจ้าหนี้การค้า (accounts payable) ระบบเอกสารงานคุณภาพ (ISO) […]

Alfresco DevCon 2019

เป็นการประชุมนักพัฒนาระดับนานาชาติที่ทุ่มเทให้กับ Alfresco Technology ที่ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนนักพัฒนา ลูกค้า และคู่ค้า DevCon จะช่วยเพิ่มความรู้ด้านเทคนิค เชื่อมโยงเครือข่ายนักพัฒนา Alfresco จากทั่วโลกให้เกิดความร่วมมืออันดีต่อกัน งานดังกล่าวจะจัดขึ้นในว้นที่ 29-31มกราคม 2562 ที่ Edinburgh Scotland Alfresco DevCon Official Site https://devcon.alfresco.com/ ทีมงานจาก B Circle เข้าร่วมงาน Alfresco DevCon 2019 เพื่อเรียนรู้ และแชร์ความรู้กับชุมชนนักพัฒนา Alfresco จากทั่วโลก เหมือนปี 2018 ทำให้เราได้เรียนรู้ Alfresco Technology ล่าสุดเพื่อนำมาพัฒนา Alfreco Solutions ที่ดีที่สุด น็อต ณัฐพล Solutions Consult / Founder

Alfresco on Amazon Web Service

Amazon Web Service (AWS) คือ ผู้บริการ cloud computing platforms อันดับหนึ่งของโลก ส่วน Alfresco เป็น Commercial Open Source Enterprise Content Management อันดับหนึ่งของโลก B Circle ได้รับโจทย์จากลูกค้าว่าต้องการให้เรานำ Alfresco DCMS Solutions ของเราที่พัฒนาบน Alfresco Community Edition ให้ทำงานบน AWS ได้อย่างสมบูรณ์ โดยต้องทำงานร่วมกับ Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ได้ โจทย์นี้ยังไม่ท้าทายมากนักเพราะเราได้พัฒนา Amazon S3 Conector ขึ้นมาใช้งานและทดสอบใช้งานกับ ECM ภายในองค์กรตั้งแต่ปี 2016 และมีลูกค้าใช้งาน Alfresco DCMS ของเราบน Amazon S3 อยู่แล้ว […]

ขอมาตรฐาน ISO/IEC 29110

หลังจากที่ B Circle ได้เตรียมตัวและปรับปรุงกระบวนการทำงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ผู้ตรวจสอบ (Auditor) อจ. ปัญญพัชร์ พู่ประเสริฐศักดิ์ จาก บริษัท TÜV NORD Thailand Ltd. ได้เข้ามาตรวจประเมินที่บริษัท เราได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบที่เป็นประโยชน์ในการที่เราจะพัฒนากระบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น เราได้รู้ว่ากระบวนการทำงานที่เราทำอยู่นั้นสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO/IEC 29110 แต่เราเรียกชื่อหรือนิยามเอกสารและขั้นตอนที่ต่างจากมาตรฐาน ตั้งแต่บริษัทเริ่มเข้าโครงการเมื่อเดือนสิงหาคม บริษัทได้นำมาตรฐาน ISO/IEC 29110 มาเป็นมาตรฐานในการบริหารงานโครงการให้กับลูกค้าอย่างจริงจังในทุกโครงการ ผู้ตรวจสอบบอกว่าจะผ่านมาตรฐาน ISO/IEC 29110 Version ใหม่ ต้องได้คะแนนประเมิน 90 ขึ้นไปถึงผ่าน Version เก่าได้ 65 ขึ้นไปผ่าน ทีมงานเราตกใจพอควร ในชีวิตยังไม่เคยสอบได้เกิน 90 เต็ม 100 เลย สำหรับผลการประเมินอย่างไม่เป็นทางการผู้ตรวจสอบบอกว่าเราผ่าน อย่างไรก็ตามเราต้องรอผลการตรวจอย่างเป็นทางการในต้นปี 2562 เราตั้งใจที่จะพัฒนามาตรฐานการทำงานตามมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับคุณภาพซอฟต์แวร์และบริการของเราให้สูงขึ้น เพื่อส่งมอบผลงานที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา […]

ปัญหาของ Paper-based Organisation

ปัญหาขององค์กรที่มีกระบวนการทำงานด้วยกระดาษเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งกระดาษรวมถึงอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ เช่น word, excel โดยการทำงานผ่าน share folder และ email โดยไม่มีระบบในการบริหารจัดการอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ ปัญหาของ Paper-based Organisation หาเอกสารไม่เจอะ!!! ไฟล์และเอกสารฉบับล่าสุดอยู่ไหน? Email มีไฟล์แนบเต็มไปหมดเลย ไฟล์ไหนละ? ตอนประชุม ทำไม่ไฟล์ที่แต่ละคนเอามาใช้มันคนละ Version? ฝ่ายผลิตหยิบไฟล์ผิด Version ไปทำงาน ทำให้งานเสียหายทั้ง lot !!! เดินส่งและเวียนเอกสารทั้งวัน!!! ไฟล์งานหายไปพร้อมกับพนักงานที่ลาออก!!! ไฟล์นี้ใช่ Version ล่าสุดไหม!!! ถามใครดี? แก้ไขมากี่ Version แล้ว? กระดาษท่วมโต๊ะ!!! เขียนใหม่เร็วกว่าหาไฟล์ Version ล่าสุดมาแก้ไข!!! อยากเห็นไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ทั้งหมดจะทำยังไง? หมดเวลาไปครึ่งวันเพื่อหาเอกสารแค่ชุดเดียว!!! เอกสารสำคัญหาย เกิดความสูญเสียทางธุรกิจ หาผู้รับผิดชอบก็ไม่ได้? จะแชร์ไฟล์กันทำงานอย่างไรให้ทำงานได้ง่ายและปลอดภัย? ไฟล์สำคัญเสียหายหมดเลย!!! แย่แล้วเผลอ save ไฟล์ ดันลืมทำ Version ก่อน save!!! ไม่สามารถค้นหาไฟล์เอกสารได้ง่ายเหมือนค้นหาใน […]

Electronic Records Management (ERM)? คืออะไร

ก่อนจะเข้าใจ ERM เราต้องเข้าใจก่อนว่า RM หรือ Record Management คืออะไร? RM คือ การจัดการอันมีประสิทธิภาพและเป็นระบบเพื่อควบคุมการสร้าง การรับ การเก็บรักษา การนำไปใช้งาน ของ Record รวมถึงกระบวนการ Capture และ รักษา หลักฐาน และ ข้อมูล เกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจและธุรกรรม (Transactions) แล้วบันทึก (Record) คืออะไร? Record คือข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้น ข้อมูลที่ได้รับและถูกรักษาไว้เป็นหลักฐาน และข้อมูลขององค์กรหรือบุคคลที่ต้องดำเนินการและมีความรับผิดชอบตามกฎหมาย ปัจจุบันข้อมูลสำคัญขององค์กรนั้นอยู่ในรูปแบบไฟล์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นเราจึงเรียกว่า Electronic Records Management ผมขอสรุปสั้นๆ จำง่ายว่า  ERM คือ การบริการจัดการควบคุมเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ พอเริ่มเข้าใจนิยามแล้วเราคงสงสัยต่อว่า เอกสารอิเล็กทรอนิกส์อะไรถือว่าเป็น Record ที่มีความสำคัญที่องค์กรต้องบริการจัดการอย่างเป็นระบบ และ Record ต่างจาก Document อย่างไร คำตอบ คือ […]

Members of Alfresco Community Professional Services Network

B Circle เป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองจาก Order of the Bee เมื่อปี 2016 ว่าเป็น System Integrator ในประเทศไทย ที่สามารถให้บริการ implement a project based on Alfresco Community Edition ได้ Order of the Bee คือ องค์กรที่ประกอบด้วยสมาชิกที่ช่วยกันพัฒนาสร้างสรรค์ Alfresco Ecosystem อิสระจาก Alfresco Software, Inc. We are an organization of Alfresco community members working to grow the Alfresco ecosystem independent of Alfresco Software, Inc. We are all […]

Alfresco DevCon 2018 Day 1 Platform and ADF

Alfresco จัดงานสัมมนาของนักพัฒนา Alfresco Developer Conference 2018 ที่ Lisbon, Portugal เมื่อวันที่ 17 – 18 มกราคม 2561 มีนักพัฒนาและ Partner จากทั่วโลกมาร่วมงาน มี Technical Session มากกว่า 60 หัวข้อตลอด 2 วัน บี เซอร์เคิล จากประเทศไทย ได้ส่งตัวแทน 2 ท่าน เข้าร่วมงานเพื่อ Update Technology ทิศทางการพัฒนา และ Road Map ของ Alfresco พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ Alfresco Developer Community จากทั่วโลก Day 0 คือ วันก่อนเร่ิมงาน 1 วัน เป็นการจัดอบรม Alfresco Content Services (ACS) และ […]

1 2