แนะนำ Joget Workflow

กระบวนการธุรกิจแบบดั้งเดิมเต็มไปด้วยการทำงานด้วยมือ (Manual Business Process) มีความผิดพลาดสูง ขาดประสิทธิ์ภาพ เต็มไปด้วยงานเอกสารที่ไม่จำเป็นจำนวนมาก ทำให้ค่าใช้จ่ายสูง และปรับเปลี่ยนได้ช้าไม่ทันกับความต้องการของตลาด อีกด้านหนึ่งการพัฒนา Enterprise Application แบบดั้งเดิมเพื่อมาปรับปรุง Business Process ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนา การเขียนโค้ดใช้เวลามาก เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงยาก มีค่าใช้จ่ายในการดูแลสูง Joget Workflow เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ Business Users และ IT Professionals สามารถพัฒนา Digital Workflow และ Enterprise Web Application ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมใช้งานทันทีบน Web และ Mobile แก้ไขปรับปรุงง่ายรวดเร็ว ช่วยลดต้นทุนการพัฒนาและช่วยปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิ์ภาพ Joget Workflow มีเครื่องมือประกอบด้วย 1. Process Builder คือเครื่องมือในการสร้าง Business Processes ที่สามารถทำผ่านหน้า Web Browser สามารถลากวาง (Drag […]

สร้างแอพจองห้องประชุมใน 30 นาทีด้วย Joget

ด้วยความสามารถของ Joget Workflow V6 เราสามารถสร้างแอพได้ภายใน 30 นาที โดยการลากวางและตั้งค่า โดยไม่ต้องเขียนโค้ด VDO สาธิตการสร้างแอพจองห้องประชุมใน 30 นาที

Joget Workflow v6 Exclusive Preview

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 B Circle ร่วมกับ Precise Digital Economy จัดงานสัมมนา Joget Workflow v6 Exclusive Preview โดยได้เชิญ Joget Team จาก Malaysia มา Preview Joget Workflow v6 กันแบบสดๆ และการทำ Live Demo ในการสร้าง Workflow ระบบจองห้องประประชุมภายในเวลาแค่ 20 นาที โดยไม่ต้องมีการเขียน Code เลยซักบรรทัด ทำเสร็จพร้อมใช้งานได้ทั้งบน Web และ Mobile ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่สละเวลาทั้งวันมาร่วม Joget Workflow v6 Exclusive Preview Joget Workflow v6 นั้นมีการพัฒนาการเพิ่มเติมเป็นอย่างมากจาก v5 เช่น USER EXPERIENCE Enhanced […]